تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402
امکانات سامانه پیامک

علاوه بر این جهت سهولت شما کاربران عزیز ضریب 1.1 برای اپراتور 3000 حذف خواهد شد و تعرفه تمام اپراتورها همسان سازی میشود. 

با آرزوی سالی خوش و سرشار از سعادت


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=147کاربر گرامی ،

به اطلاع میرساند پیرو افزایش تعرفه 100 درصدی از سمت اپراتورهای ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402، تعرفه ارسال پیام کوتاه بخشهای مختلف سامانه نیز تغییر خواهد کرد.


تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402


1402/01/31