تعیین شماره پیش فرض

به اطلاع می رساند که به کلیه کاربران سامانه، برای بهبود کیفیت ارسال پیامک، یک شماره اشتراکی با پیش شماره 5000 و یک شماره اشتراکی با پیش شماره 3000 نیز افزوده شد، منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=4