تکمیل اطلاعات شخصی حقیقی و یا حقوقی


تکمیل اطلاعات شخصی حقیقی و یا حقوقی


1397/12/13برای تکمیل اطلاعات  ایــنــجــا  کلیک نمایید


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=95


امکانات سامانه پیامک
مــهــم و فـــوری :   احتراماً خواهشمند است پيرو دستور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مبنی بر احراز هويت استفاده کننده نهايی هر شماره‌ی پيامکی ، لطفا نسبت به تکميل اطلاعات شماره(ها) اقدام نماييد. بديهی است عدم تکميل اطلاعات شماره(هاي) در اختيار و يا عدم صحت آن، موجب قطع شماره خواهد شد. همچنين به دليل آن که مسوليت ارسال هرگونه پيامک از شماره، بر عهده صاحب حساب و شخص استفاده کننده است، خواهشمند است نسبت به تکميل صحيح اطلاعات وارد شده با دقت کامل اقدام نماييد. همچنین کاربرانی که خط اختصاصی خدماتی دارند حتما باید نسبت به پر کردن اطلاعات بصورت حقوقی اقدام نمایند.بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات خط اختصاصی خدماتی از حالت خدماتی خارج خواهد شد.