امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی
امکانات سامانه پیامک
کاربر گرامی، زین پس میتوانید از منوی اطلاعات مالی بخش مشاهده ریز تراکنش های مالی، کلیه تراکنش های مالی مربوط به حساب کاربری خود را مشاهده نمایید. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=52
امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی


1394/05/04