چین برای بیان اعتراض خود دیپلمات های اروپایی را فراخواند

دنگ گفت: مساله تایوان بر احساسات ملی مردم چین تأثیر دارد. حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکی از بزرگترین توافقات بیش از ۱.۴ میلیارد چینی است. ما آماده هستیم با نهایت صمیمیت، صبر و تلاش برای چشم‌انداز اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز تلاش کنیم، اما در عین حال با هر وسیله و قیمتی با قوت و قاطعیت از تجزیه کشور جلوگیری خواهیم کرد.

دنگ همچنین گفت: سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان یک دستکاری سیاسی آشکار و نقض آشکار و شدید حاکمیت و تمامیت ارضی چین است. چین از پاسخ قاطع دریغ نخواهد کرد و  برای چین  چنین واکنشی برای مقابله با اقدامات تحریک آمیز ناشی از تبانی آمریکا وتایوان امری طبیعی و موجه است.

این مقام چینی همچنین اظهار داشت: طرف اروپایی به جای منصرف کردن و محکوم کردن اقدامات آمریکا در تحریک به تجزیه چین، تشدید تنش در سراسر تنگه تایوان و مهار تنش ها بین چین با تایوان، به دروغ در بیانیه خود اعلام کرد که «در صورت لزوم از سیاست چین واحد تبعیت خواهد کرد.»  طرف اروپایی این اصل چین واحد را به شدت نقض کرده و بنیان سیاسی روابط دوجانبه را به شدت تضعیف کرده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، خبرگزاری شینهوا نوشت: دنگ لی که روز پنجشنبه این دستور را دریافت کرده گفت بیانیه اخیر که حقایق را تحریف می کند دخالت در امور داخلی چین و یک اقدام تحریک آمیز سیاسی آشکار است و حاوی پیامی غلط به نیروهای جدایی طلب خواهان «استقلال تایوان» است.

این بیانیه روز چهارشنبه توسط وزیران خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد که اصل چین واحد مفاهیم دقیقی دارد، یعنی تنها یک چین در جهان وجود دارد، تایوان بخشی از چین است. دولت جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی است که نماینده کل چین است و کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک برقرار کرده اند، هیچ گونه تبادل رسمی با تایوان نخواهند داشت.

معاون وزیر خارجه چین همچنین گفت: اصل چین واحد یکی از هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل و اجماع جامعه بین المللی است. این اصل مبنای سیاسی مبادلات چین با سایر کشورها است و نمی توان از این خط قرمز عبور کرد.

دنگ گفت: «اقدام اروپا در صدور این بیانیه به شدت فاحش است. چین قاطعانه با این امر مخالف است و در این رابطه اعتراض قوی و دیپلماتیک خود را ابراز می کند.»

دیپلمات چینی خاطرنشان کرد: هیچ کشوری، هیچ نیرویی و هیچ فردی نباید عزم راسخ، اراده آهنین و توانایی قوی دولت و مردم چین را برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و دستیابی به اتحاد دوباره و تجدید قوا دستکم بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84846024/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF