مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/05در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زمانی هم پیامها در صف مخابرات نوبت دهی می شوند و بترتیب نوبت، ارسال خواهند شد.


امکانات سامانه پیامک

 

4- و سپس به گوشی ارسال می شود

   مکانیزم ارسال پیام:    

پیامهایی که ارسال می نمایید

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=9

زمانیکه رسیده به مخابرات می دهد یعنی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت اکثر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد

3- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)