مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زمانی هم پیامها در صف مخابرات نوبت دهی می شوند و بترتیب نوبت، ارسال خواهند شد.

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

زمانیکه رسیده به مخابرات می دهد یعنی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت اکثر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد


مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/054- و سپس به گوشی ارسال می شود

پیامهایی که ارسال می نمایید

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=9

 

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد


امکانات سامانه پیامک

3- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر

   مکانیزم ارسال پیام: