فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها

با سلام ،

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=128
امکانات سامانه پیامک
احتراما به استحضار می رسانیم خط خدماتی اشتراکی 90006436 ویژه تشکل های مذهبی (هیئت های مذهبی، مساجد، پایگاه بسیج و …)  و خط 90006435 ویژه دهیاری ها و بخشداری ها در سامانه فعال شده است. لذا کاربرانی که هنوز این خطوط برایشان فعال نشده است لطفا ضمن تماس با واحد پشتیبانی نسبت به ارسال مدارک جهت اعتبارسنجی اقدام نمایند.


فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها


1401/07/14