غیر فعال شدن خطوط خدماتی فعال شده از تاریخ 95/01/01 به بعد

مشتری گرامي،

احتراما” حسب اعلام اپراتور همراه اول، تمامی شماره‌های خدماتی که از تاريخ 1395/01/01 در ليست قابلیت ارسال به لیست سیاه قرار گرفته‌اند حذف گشته، و تا تاريخ 1395/07/01 که رويه و شرايط خطوط خدماتی ابلاغ گردد هيچ شماره‌ای، خدماتی نمی گردد.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=72


غیر فعال شدن خطوط خدماتی فعال شده از تاریخ 95/01/01 به بعد


1395/04/03
امکانات سامانه پیامک