تعیین شماره پیش فرض

لذا خواهشمند است برای تعیین شماره پیش فرض  اقدام نمایید.
امکانات سامانه پیامک


تعیین شماره پیش فرض


1392/12/24


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=4کاربران گرامی،

به اطلاع می رساند که به کلیه کاربران سامانه، برای بهبود کیفیت ارسال پیامک، یک شماره اشتراکی با پیش شماره 5000 و یک شماره اشتراکی با پیش شماره 3000 نیز افزوده شد،