امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود
امکانات سامانه پیامک


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118

به اطلاع می رسانیم، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می توانید به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.

با سلام و احترام،


امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23