امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23به اطلاع می رسانیم، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می توانید به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.

با سلام و احترام،


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118


امکانات سامانه پیامک