افزایش تعرفه پیامک باستناد تبصره 19 لایحه بودجه سال 94

مشاهده نامه ایرانسل
امکانات سامانه پیامک

مشاهده نامه همراه اول

احتراما به استحضار می رساند؛ پیرو نامه شرکت خدمات ارتباطی همراه اول و ایرانسل، باستناد بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10ریال از استفاده  کنندگان پیامک وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

 لذا از تاریخ 7 اردیبهشت 1394 کلیه تعرفه های پیام کوتاه با 10 ریال افزایش محاسبه  میگردد.

مشاهده نامه مجلس شورای اسلامی


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=42
افزایش تعرفه پیامک باستناد تبصره 19 لایحه بودجه سال 94


1394/02/06