افزایش تعرفه پیامک باستناد تبصره 19 لایحه بودجه سال 94
امکانات سامانه پیامک
احتراما به استحضار می رساند؛ پیرو نامه شرکت خدمات ارتباطی همراه اول و ایرانسل، باستناد بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10ریال از استفاده  کنندگان پیامک وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

 لذا از تاریخ 7 اردیبهشت 1394 کلیه تعرفه های پیام کوتاه با 10 ریال افزایش محاسبه  میگردد.


افزایش تعرفه پیامک باستناد تبصره 19 لایحه بودجه سال 94


1394/02/06
مشاهده نامه ایرانسل

مشاهده نامه همراه اول

مشاهده نامه مجلس شورای اسلامی


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=42