افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک


افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک


1400/12/29
امکانات سامانه پیامک

مشتری گرامی

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند، طبق بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ ، عوارض ارسال هر پیامک ۳۰ ریال می باشد. همچنین ارسال پیامک از طریق خطوط 3000 با ضریب 1.2 محاسبه خواهد شد.

با تشکر از همراهی شما


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=124لازم به ذکر است که تعرفه های ارسال پیامک نیز با افزایش روبرو خواهند بود ، ارسال پیامک به اپراتور های ایرانسل و رایتل با ضرایب جدید 2.2 ارسال خواهند شد.