ارسال فوری مدارک شخصی صاحبان شماره اختصاصی

.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=12

در غیر این صورت، کلیه‌ی عواقب ناشی از قطع شماره‌ به دلیل عدم تکمیل اطلاعات و نقص در فرآیند احراز هویت، بر عهده‌ی مشترک خواهد بود

مشترک گرامی 

طبق اطلاعيه‌ی همراه اول به اطلاع می رساند؛

نظر به الزامات قانونی از دستگاه‌های نظارتی و قانونگذار مبنی بر اتخاذ تمهیدات موثر در مدیریت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، خواهشمند است نسبت به تکمیل مشخصات نهايی و مدارک شخصی شماره‌های 3000و 
5000 واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی، در سامانه‌ اقدام نمایید.


ارسال فوری مدارک شخصی صاحبان شماره اختصاصی


1393/07/27

برای ارسال مدارک از بخش منوها به منو اطلاعات شخصی رفته و سپس به منو “ارسال مدارک شخصی”  (گزینه دوم) رفته و مطابق راهنما عمل نمایید


امکانات سامانه پیامک
منظور از مدارک : اسکن و یا تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب سامانه پیامک دارای شماره اختصاصی می باشد