اختلال در ارسال پیامک از کلیه اپراتورها


اختلال در ارسال پیامک از کلیه اپراتورها


1401/09/17



احتراما به استحضار می رسانیم که تا اطلاع ثانوی ارسال پیامک ازکلیه اپراتورها با اختلال همراه خواهد بود. 

کاربر گرامی سلام،

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=133


امکانات سامانه پیامک