آخرین مهلت تبلیغات انتخاباتی در ساعت 8 صبح روز 14 جولای به پایان می رسد
ویژگی های سامانه پیامکی


آخرین مهلت تبلیغات انتخاباتی در ساعت 8 صبح روز 14 جولای به پایان می رسد


1403/04/13

مشتری عزیز

خوش آمدی

با توجه به اتمام مهلت تبلیغات انتخاباتی ساعت 8 صبح 23 تیرماه، ارسال پیامک انتخاباتی تک رقمی پنل کاربری را به طور کامل بسته می کند.

تلفن پشتیبانی: 01132290134

با تشکر

منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=166