فوران آتشفشان ساکوراجیما در ژاپن

ساکوراجیما در هزار کیلومتری جنوب غربی توکیو یکی از فعال ترین آتشفشان های ژاپن است که بارها فوران کرده است.

این آژانس نسبت به سقوط سنگ های آتشفشانی در مناطقی در فاصله ۳ کیلومتری دهانه و جریان احتمالی گدازه، خاکستر و گاز سوزان در فاصله ۲ کیلومتری هشدار داد.

این آژانس اعلام کرد که هشدار را به بالاترین سطح یعنی پنج افزایش داده است و ساکنان دو شهر نزدیک آتشفشان توصیه شده است که خانه های خود را ترک کنند.

وی از ساکنان منطقه خواست به آخرین اطلاع  رسانی های مقامات محلی برای محافظت از جان خود توجه جدی داشته باشند.

فیلم‌های تلویزیون دولتی NHK ژاپن شعله‌های نارنجی در نزدیکی دهانه آتشفشانی و آتش و دود تیره خاکستر را نشان می‌دهد که از بالای کوه زبانه می کشد.

به گزارش ایرنا از واشنگتن پست، آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که آتشفشان ساکوراجیما حدود ساعت ۲۰:۰۵ بعد از ظهر به وقت محلی فوران کرده و تخته سنگ های بزرگی را تا ۲.۵ کیلومتری در استان جنوبی کاگوشیما از بین برده است.

شهر کیوشو قبلاً یک جزیره بود، اما پس از فوران آتشفشان در سال ۱۹۱۴ به شبه جزیره تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832284/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86

یوشیهیکو ایزوزاکی، معاون دبیر کابینه ژاپن، به خبرنگاران گفت: «ما جان مردم را در اولویت قرار خواهیم داد و تمام تلاش خود را برای ارزیابی وضعیت و پاسخ به هر شرایط اضطراری انجام خواهیم داد.»